Tarieven

Ik volg de officiële tarieven zoals vastgesteld volgens de Conventie Artsen & Ziekenfondsen, u betaalt dus niet meer dan het normaal tarief.
 
U vindt deze tarieven terug op de website van het RIZIV.